Tel.:+86-21-33756868
Shanghai Xuanshi Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ.: Shanghai, China